13.09.2017 r.
Koniec remontu drogi powiatowej 2507C
Dziś Zarząd Powiatu wraz z przedstawicielami gmin odwiedzili niedawno zakończone zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice­ - Tuczno - Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy”. Remont wsparły dwie gminy powiatu inowrocławskiego: Gmina Złotniki Kujawskie kwotą 124.000,00 zł, lecz w wysokości nie większej niż 10,2% wartości zadania oraz Gmina Pakość w kwocie 122.00,00 zł.
Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę około 1.278.000,00 mln zł.  Remontowany odcinek drogi ma dł. 7,7 km. Początek stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2512C w Tucznie, a koniec na skrzyżowanie z DW nr 251. Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego układanego na istniejącej nawierzchni o szer. 5,0-5,5 m wyprofilowanej poprzez frezowanie oraz wyrównaniu i utwardzeniu poboczy.
Prace remontowe prowadziła firma:
TRAKCJA PRKiL S.A. mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Złotej 59.
Ponadto wykonano odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na ww. odcinku drogi.


Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017