07 grudnia 2017 r.
Wycinka krzaków i odrostów na drogach powiatu inowrocławskiego do 15 grudnia 2017 r.
Zadanie pn. „Karczowanie krzaków w ciągach dróg powiatowych” jest w trakcie realizacji i zostało podzielone na 2 zadania.
Zadanie nr 1 - droga nr 2582C i 2586C- wartość 27 330,17 zł
Zadanie nr 2 - droga 2578C i 2579C - wartość 13 586,87 zł
Przedmiotem zamówienia jest wykarczowanie krzaków oraz wycinka odrostów drzew w ciągach dróg powiatowych.
Zadanie nr 1 obejmuje prace w ciągu drogi powiatowej nr 2582C i 2586C (gm. Kruszwica).
Orientacyjna ilość metrów w ciągu drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice -  4 321,00 m2,
Orientacyjna ilość metrów w ciągu drogi powiatowej nr 2586C Racice - Lachmirowice -  4 540,00 m2.
Zadanie nr 2 obejmuje prace w ciągu drogi powiatowej nr 2578C (na odcinku od m. Bródzki do m. Gocanówko)
i 2579C (gm. Kruszwica).
Orientacyjna ilość metrów w ciągu drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie -  2 276,00 m2,
Orientacyjna ilość metrów w ciągu drogi powiatowej nr 2579C Gocanówko-Janocin -  2 133,00 m2
Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków poprzez wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzaków za pomocą spycharki lub innego sprzętu i przesunięcie na odległość. Ręczne odrąbanie karczy i gałęzi, a następnie wywiezienie gałęzi poza teren budowy wraz z utylizacją oraz zasypanie powstałych po karczowaniu dołów.
Roboty związane z usunięciem odrostów korzeniowych drzew oraz odrośli drzew do wysokości 2,0 m obejmują odkopanie pnia lub korzeni i odrąbaniu odrostu lub odcięcie odrośli. Odrosty należy wyciąć w miejscu z którego wyrastają. Gałęzie pozostałe należy wywieźć poza teren budowy oraz zutylizować i zasypać powstałe doły. Wycinkę prowadzi Gminna Spółka Wodna z Kruszwicy.Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017