07 grudnia 2017 r.
Poprawa bezpieczeństwa na drodze nr 2589C:
Pracownicy ZDP w Inowrocławiu podczas montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków blokujących U-12c, przy drodze powiatowej nr 2589C w miejscowości Chełmce („Rynek”). Prace polegają na wdrożeniu nowej organizacji ruchu, w związku uporządkowaniem ruchu na skrzyżowaniu oraz przyległym placu, poprzez wskazanie właściwego miejsca wjazdu i wyjazdu z przyległego terenu. Dodatkowo Gmina Kruszwica zobowiązała się do postawienia nowej wiaty przystankowej w miejscu nowego przystanku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017