14.03.2018 r.
ZDP prowadzi wycinkę zakrzaczeń i podcinkę techniczną przy drodze 2549C
W pocie czoła pracownicy ZDP prowadzą wycinkę zakrzaczeń wraz podcinką techniczną drzew w ciągu drogi powiatowej nr 2549C
na odcinku Dobieszewice-Dobieszewiczki, gm. Janikowo.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności