14.03.2018 r.
UWAGA!! - od 19.03.2018 r. będzie zamknięty odcinek drogi nr 2033C Kłopot-Orłowo
Wykonawca zadania pn. „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik)
o długości około 4,880 km informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2033C (Cierpice-Rojewo - Inowrocław)
w dniu 19.03.2018 r. droga ta zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku Kłopot - Orłowo w miejscu przecięcia drogi powiatowej
nr 2033C z kanałem rzeki Smyrnia. Na czas zamknięcia drogi powiatowej nr 2033C zostanie poprowadzony objazd drogą powiatową
nr 2518C (Inowrocław-Czyste) oraz drogą gminną nr 150511C (droga nr 2518C-Orłowo) zgodnie z poniższym planem sytuacyjnym.
O wszelkich zmianach w ruchu informować będzie oznakowanie pionowe w tym tablice opisujące drogi objazdu.
Wykonawca informuje, iż przejazd droga powiatową 2033C na trasie Inowrocław - Rojewo będzie zamknięty do końca maja br.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności