21.03.2018 r.
2512C Krężoły-Tuczno do przebudowy
Droga powiatowa nr 2512C bieg swój rozpoczyna w miejscowości Krężoły, a kończy się w miejscowości Tuczno. Jest drogą
jednojezdniową (1x2) o szerokości ok. 5,5 - 7,9m. Droga nr 2512C na odcinku przewidzianym do przebudowy przebiega przez
miejscowości Tuczno (teren zabudowany), Mierzwin (teren niezabudowany) oraz Krężoły (teren niezabudowany). Stan techniczny drogi
jest niezadowalający. Jezdnia posiada skoleinowania oraz duże nierówności w profilu poprzecznym. Występują spękania nawierzchni
bitumicznej.
Zakres prac obejmuje:
- oznakowanie miejsca robót,
- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść pieszych,
- budowie poszerzenia jezdni i lokalnie zmiana geometrii,
- budowie peronów autobusowych w miejscach istniejących przystanków,
- wzmocnieniu jezdni na całym odcinku drogi,
- remoncie i budowie zjazdów z kostki betonowej i bitumicznych,
- przebudowie skrzyżowań, chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
- przebudowa istniejących przepustów,
- oznakowaniu poziomym i pionowym
- wykonanie pobocza warstwa KŁMS,
- przywrócenie oznakowania do stanu pierwotnego.
Prace prowadzone będą etapami pod ciągłym ruchem pojazdów, bez potrzeby ich czasowego zamknięcia.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności
w strefie robót. Wykonawcą przebudowy została firma PRD INODROG Sp. z o.o., która sfinansuje zadanie za kwotę 3.048.221,82 zł wraz
z udzieleniem 60 miesięcznej gwarancji.
Gmina Złotniki Kujawskie dofinansuje zadanie realizowane przez Powiat na poziomie 10% kwoty kosztów faktycznych przetargowych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności