22.03.2018
Dalszy odcinek drogi powiatowej nr 2533C od m. Gąski do m. Modliborzyce do przebudowy
Niedługo rozpocznie się zadanie w zakresie dokończenia przebudowy drogi nr 2533C na odcinku 2.911,57 km. Droga pełni funkcję
komunikacyjną między miejscowościami Gąski, Szpital, Modliborzyce. Prace polegać będą na:
- oznakowaniu miejsca robót, zgodnie z czasową organizacją ruchu
- budowie poszerzenia jezdni do 6,0 m w terenie zabudowanym i 5,5 m poza terenem zabudowanym
- budowie zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm
- wzmocnienie jezdni na całym odcinku drogi w-wą ścieralną AC8S i wiążącą AC11W
- przebudowie i budowie zjazdów z kostki betonowej gr. 8,0 cm i betonu asfaltowego AC8S gr. 5,0 cm
- przebudowie skrzyżowań, zmiany geometrii
- budowie chodnika z kostki betonowej szer. 1,5 m i gr. 8,0 cm
- budowie azylów dla pieszych z kostki betonowej gr. 8,0 cm i kostka kamienna gr. 8/11 cm
- wykonanie nowych poboczy KŁMS 15 cm
- wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego
Gmina Gniewkowo dofinansuje zadanie realizowane przez Powiat na poziomie 10% kwoty robót budowlanych zlokalizowanego na
obszarze Gminy Gniewkowo, co stanowi 61,72% (1.793 km), natomiast dalsza część przebiega przez tereny Gminy Dabrowa Biskupia, co
stanowi 38,28% (1.114,57 km). W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa, gdzie na chwile obecną najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PRD INODROG Sp. z o.o.
Prace prowadzone będą etapami pod ciągłym ruchem pojazdów, bez potrzeby ich czasowego zamknięcia.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności
w strefie robót.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności