Plany postępowań
(na podstawie art. 13a ustawy PZP)

na 2017 rok

na 2018 rok (28.12.2017)

na 2019 rok (04.02.2018)
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu