Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

_____________________________________________________________________________________________________________________
19.06.2018 r.
Informujemy, że od 18.06.2018 r. rozpoczeliśmy drugie koszenie trawy w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia. Prace wykonywane będą wg następującej kolejności: ul. Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, ul. Poznańska, ul. Staszica, ul. Miechowicka, ul. Solankowa, ul. Prezydenta Gabriela  Narutowicza, ul. Macieja Wierzbińskiego, ul. Rąbińska, ul. Batkowska, ul. Mątewska, ul. Wielkopolska, ul. St. Przybyszewskiego, ul. Szymborska, ul. Reymonta, ul. Jacewska, ul. Działowa, ul. Św. Ducha, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Orłowska. Dodatkowo wykoszone zostaną: ul. Cegielna, ul. Dubienka, ul. Marulewska, al. Okrężna (na odcinku pomiędzy ul. Dworcową i Ks. Piotra Wawrzyniaka), ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Średnia, ul. Świętokrzyska, ul. Toruńska (od ul. Królowej Jadwigi do Bpa Antoniego Laubitza), ul. Wojska Polskiego (od ul. 800lecia do Rąbińskiej), ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka.
Kolejność koszenia może ulec jednak zmianie ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe.
_____________________________________________________________________________________________________________________
19.06.2018 r.
Kolej chce zamknąć przejazdy kolejowo-drogowe przeczytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________
15.06.2018 r.
Nowy przydatny sprzęt w rękach ZDP przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
15.06.2018 r.
„Pinzeki” na drogach powiatowych przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
30.05.2018 r.
Umocnienie poboczy na łukach skrzyżowania dróg: nr 2593C/2558C Obr. Tupadły przeczytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________
30.05.2018 r.
Praca wre na drodze powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno przeczytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________
30.05.2018 r.
Sprawdziliśmy stan zaawansowania prac na drodze nr 2407C w m. Kołodziejewo przeczytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________
29.05.2018 r.
Dofinansowanie na most wzdłuż drogi 2553C w Janikowie przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
15.05.2018 r.
UWAGA KIEROWCY!! -
od 18.05.2018 r. będzie zamknięty odcinek drogi nr 2518C Czyste - Inowrocław w m. Gnojno przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
08.05.2018 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu informuje, że od 08.05.2018 r. rozpoczyna pierwsze koszenie trawy w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia. Prace wykonywane będą wg następującej kolejności: ul. Poznańska, ul. Staszica, ul. Miechowicka, ul. Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, ul. Solankowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, ul. Macieja Wierzbińskiego, ul. Rąbińska, ul. Batkowska, ul. Mątewska, ul. Wielkopolska, ul. St. Przybyszewskiego, ul. Szymborska, ul. Reymonta, ul. Jacewska, ul. Działowa, ul. Św. Ducha, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Orłowska. Kolejność koszenia może ulec jednak zmianie ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe. 

_____________________________________________________________________________________________________________________
06.04.2018 r.
Naprawa chodnika przy drodze 2579C w Janocinie

Na wniosek radnego powiatowego Pana Andrzeja Sieradzkiego, któremu problem zgłosili mieszkańcy, brygada ZDP w Inowrocławiu dokonała naprawy przedmiotowego chodnika z kostki betonowej w miejscowości Janocin, gm. Kruszwica. Prace naprawcze polegały na wyregulowaniu chodnika w miejscach zaniżonych z wypełnieniem spoin piaskiem.
_____________________________________________________________________________________________________________________
04.04.2018 r.
Ruszyło wiosenne sprzątanie ulic przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018 r.
Ważne! Kolejne „kaskadowe przekazywanie dróg” przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018 r.
Zima nadal trzyma - my lepimy przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018 r.
Sprzątanie pasów drogowych
Grupa pracowników ZDP porządkuje pasy drogowe z zalegających nieczystości, przy drogach 2568C Sikorowo-Kruszwica i nr 2578C Bródzki-Głębokie.
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018 r.
Dalsza utylizacja zakrzaczeń i frezowanie pni
Pracownicy ZDP wykonują prace związane z utylizacją zakrzaczeń i frezowaniem pni po planowanej wycince na terenie powiatu m.in. przy drogach nr 2509C Jaksice-Wielowieś a także nr 2450C Stodoły-Kraszyce-Polanowice.
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018
Nowy most wzdłuż 2553C przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 2535C Słońsko-Gąski
Władze Powiatu podjęły decyzję o założeniu nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej dla całej drogi powiatowej nr 2535C o łącznej dł. 5,259 km, która jest w bardzo złym stanie technicznym a także długo wyczekiwana przez mieszkańców tej części powiatu. Odcinek leży na terenie dwóch gmin: Inowrocław i Gniewkowo. Ostateczna decyzja dotycząca zlecenia dokumentacji zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego w dni 28 marca br.

_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018
Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - Łagiewniki
W bieżącym roku wspólnie z Gminą Kruszwica planowana jest przebudowa drogi na odcinku około 1 km. Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia została wykonana w 2017 r., gdzie wartość szacunkowa na to zadanie wynosi ok. 590.000,00 zł. Ostateczna decyzja dotycząca realizacji przebudowy zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego w dni 28 marca br.
_____________________________________________________________________________________________________________________
22.03.2018
Dalszy odcinek drogi powiatowej nr 2533C od m. Gąski do m. Modliborzyce do przebudowy przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
21.03.2018 r.
Przebudowa drogi nr 2407C Kołodziejewko - Kołodziejewo - Trląg - I etap przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
21.03.2018 r.
2512C Krężoły-Tuczno do przebudowy przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
21.03.2018 r.
Niebawem ruszy przebudowa 2569C na odc. Dziennice-Góra-Witowy przeczytaj _____________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2018 r.
UWAGA!! - od 19.03.2018 r. będzie zamknięty odcinek drogi nr 2033C Kłopot-Orłowo przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2018 r.
W wolnej chwili pomiędzy innymi zadaniami brygadę ZDP oddelegowano do mycia i wymiany zniszczonego, wysłużonego  oznakowania pionowego na terenie powiatu i miasta Inowrocław, przy jednoczesnym usuwaniu zanieczyszczeń z pasów drogowych.
_____________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2018 r.
Sprzątanie przy drodze 2536C i 2538C przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2018 r.
ZDP prowadzi wycinkę zakrzaczeń i podcinkę techniczną przy drodze 2549C przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2018 r.
Zakończono wycinkę drzew wzdłuż drogi powiatowej nr 2450C w m. Polanowice, gm. Kruszwica przeczytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2018 r.
W wykazach został zamieszczony nowy wykaz dróg powiatowych zobacz
_____________________________________________________________________________________________________________________
09.01.2018 r.
Trwa podcinka drzew wzdłuż drogi powiatowej nr 2512C ul. Bydgoska w Tucznie oraz innych lokalizacjach przeczytaj więcej
_____________________________________________________________________________________________________________________
07 grudnia 2017 r.
Poprawa bezpieczeństwa na drodze nr 2589C przeczytaj więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________

07 grudnia 2017 r.
Wycinka krzaków i odrostów na drogach powiatu inowrocławskiego do 15 grudnia 2017 r. przeczytaj więcej
_____________________________________________________________________________________________________________________
06 grudnia 2017 r.
Trwają prace przy odtworzeniu rowów i ścince poboczy na odcinku blisko 2,3 km przeczytaj więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________

06 grudnia 2017 r.
Kolejna „powiatówka” będzie posiadała nową nawierzchnię  - 2578C przeczytaj więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________

06 grudnia 2017 r.
Remont drogi 2556C na długości  1,3 km przeczytaj więcej
_____________________________________________________________________________________________________________________
05 grudnia 2017 r.
Zakończono remont dwóch odcinków drogi nr 2520C - kontynuacja prac z lat ubiegłych przeczytaj więcej
_____________________________________________________________________________________________________________________

05 grudnia 2017 r.
Dokończono nową nawierzchnię na drodze 2557C o dł. 135 m przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________

31 października 2017 r.
W dniu dziejszym Zarząd Powiatu wraz z przedstawicielami gmin dokonali oficjalnego odbioru w ramach zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2583C Baranowo-Racice na odcinku od km 0+012 do km 0+484 (działka nr 9)”. Zakres remontu obejmował frezowanie nawierzchni na włączeniach na gr. 4,0 cm, czyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją o pow. 1888,00 m2, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm (warstwa ścieralna) wraz z regulacją poboczy materiałem kamiennym o pow. 944,00 m2. Całość zadania to koszt 68.104,61 zł. brutto, a Gmina Kruszwica zobowiązała się na podstawie porozumienia do udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej kwotą 30.000,00 zł brutto.
Prace modernizacyjne wykonał Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna, który ponadto udzielił 2 letniej gwarancji
_____________________________________________________________________________________________________________________
31 października 2017 r.
Odebrano prace dla zadania pn. „Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)” wyłącznie na odcinku od km 0+000 do km 1+400. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 267.565,70 zł brutto.
Zakres robót obejmował: frezowanie nawierzchni o gr. 4,0 cm na włączeniach, wykonanie remontów cząstkowych w ilości 16 t, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej i spryskanie emulsją asfaltową o pow. 6975 m2, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym w ilości 9991,35 t, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową o pow. 6975 m2 oraz regulację poboczy (ścinanie zawyżeń i uzupełnianie zaniżeń).
Przebudowę wykonała firma P.H.U. „Trans-Pom” Piotr Pomagier z Marcinkowa, która udzieliła 42 miesięcznej gwarancji.”

_____________________________________________________________________________________________________________________
27 października 2017 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu uprzejmie informuje, że 13 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 11 listopada br. dla wszystkich pracowników - zakład nieczynny. (Podstawa prawna art. 130 § 2 kodeks pracy)
_____________________________________________________________________________________________________________________
27 października 2017 r.
Informacja o zmianach organizacji ruchu przy cmentarzach przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
16 października 2017 r.
Zakończono prace na kolejnym odcinku drogi powiatowej nr 2519C przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
10 października 2017 r.
Trwa akcja sadzenia drzew, krzewów oraz zagospodarowania pasów zieleni na terenie powiatu  przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
03
października 2017 r.
Rozpoczęto prace w zakresie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
02 października 2017 r.
Ważne! Zmiana zarządcy dróg od 26 września 2017 r. przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
02 października 2017 r.
„DZIURAWE PŁUGI” na podium przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
13.09.2017 r.
Koniec remontu drogi powiatowej 2507C
przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
06.09.2017 r.
W dniu dzisiejszym rozpoczeło się czwarte koszenie traw. Kolejność koszenia pozostaje bez zmian, czyli taka sama  jak w artykule z dnia 07 lipca 2017 roku. Kolejność koszenia może ulec jednak zmianie ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe. 

_____________________________________________________________________________________________________________________
04.09.2017 r.
Zakończono prace przy remoncie drogi nr 2514C przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
04.09.2017 r.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2534C w m. Ostrowo, gm. Gniewkowo przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
04 sierpnia 2017 r.
Niebawem rozpoczną się prace związane z zadaniem pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie - Chrząstowo” przeczytaj wiecej
_____________________________________________________________________________________________________________________
04 sierpnia 2017 r.
Remont odcinka chodnika wzdłuż ulicy Marulewskiej. przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
01 sierpnia 2017 r.
Nowe przejście w Łagiewnikach, będzie bezpieczniej przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
24 lipca 2017 r.
Termoznaki - piktogramy poziome A-7.
21 lipca br. w obrębie skrzyżowania ulic: al. Niepodległości/Wojska Polskiego/Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wprowadzono gotowe elementy z masy termoplastycznej służące do grubowarstwowego oznakowania poziomego... przeczytaj dalej

_____________________________________________________________________________________________________________________
18 lipca 2017 r.
Otwarcie obwodnicy Inowrocławia.
W dniu dzisiejszym na około 2 tygodnie przed planowanym terminem oddano blisko 19 kilometrowy odcinek obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK15 i DK25 (I etap). przeczytaj dalej

_____________________________________________________________________________________________________________________
17 lipca 2017 r.
Z początkiem lipca rozpoczęły się prace związane z zadaniem pn: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47” przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
14 lipca 2017 r.
Zgodnie z otrzymaną informacją z GDDKiA Odział w Bydgoszczy uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca br. w godzinach 1000 - 1400 zostanie wprowadzona awaryjna zmiana czasowej organizacji ruchu przez Inwestora, z uwagi na czynności, które podjęte zostaną w obrębie wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C obr. Jacewo (obiekt mostowy WD7S) wybudowanego w ramach inwestycji budowy obwodnicy Inowrocławia. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość przez te kila godzin!
załącznik
_____________________________________________________________________________________________________________________
07 lipca 2017 r.
Informujemy, że od 10.07.2017 r. rozpoczyna trzecie koszenie trawy w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia. Prace wykonywane będą wg następującej kolejności: ul. Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, aleja Niepodległości, ul. Miechowicka, ul. Wojska Polskiego, ul. Rąbińska, ul. Macieja Wierzbińskiego, ul. Świętokrzyska, ul. Solankowa, ul. Prezydenta Gabriela  Narutowicza, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, al. Okrężna, ul. Dubienka, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Orłowska, ul. Szymborska, ul. Jacewska, ul. Toruńska, ul. Marulewska, ul. Cegielna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Św. Ducha, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Poznańska, ul. Stanisława Przybyszewskiego, ul. Wielkopolska, ul. Mątewska. Kolejność koszenia może ulec jednak zmianie ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe.  
_____________________________________________________________________________________________________________________
07 lipca 2017 r.
Wczoraj rozpoczęły się prace związane z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2507C na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy. Prace będą prowadzone etapowo. Za utrudnienia przepraszamy.
_____________________________________________________________________________________________________________________
30 czerwca 2017 r.
Od 23.06.2017 do 30.06.2017 r. trwały prace polegające na ... przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
29 czerwca 2017 r.
Remont chodnik w ciagu drogi powiatowej nr 2568C - ulica Cmentarna w Kruszwicy.
Zakończyły się prace związane z remontem chodnika ... przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________
29 czerwca 2017 r.
Remont chodnik ulicy nr 3417C ul. Gen. Władysława Sikorskiego
Wczoraj nastąpił odbiór prac remontowych dla zadania ... przeczytaj dalej
_____________________________________________________________________________________________________________________

Starsze wiadomości
Aktualności